01

OFERTA SPECIALE

02

Rreth nesh

Parandalim, mirëmbajtje dhe riparim të secilit lloj të automjeteve të kategorisë së lehtë dhe të rëndë. Servisi Test Arsovski ka përvojë shumëvjeçare dhe sukses të dëshmuar që daton nga viti 1984. Njohuritë e ekipit në fushën e hidraulikës, elektrikës, sistemeve pneumatike dhe skemave, etj. vazhdimisht përmirësohen nëpërmjet pjesëmarrjeve në seminaret dhe trajnimet më të mira që na bëjnë të jemi në hap me trendet bashkëkohore. Këtë e dëshmojnë edhe liçencat dhe certifikatat tona të shumta. Tregimi ynë vazhdon me Ju...

03

Certifikata